Robijn als werkgever

shutterstock_210171001

Ons schitterende openbare onderwijs kunnen we alleen verzorgen met betrokken, competente en professionele medewerkers. Daarom hebben we aandacht voor onze meer dan 200 medewerkers. Goed personeelsbeleid staat hoog op onze agenda. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers, er is aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, en er is veel persoonlijke aandacht voor medewerkers tijdens de jaarlijkse gesprekkencyclus.

De cao Primair Onderwijs schrijft onze arbeidsvoorwaarden voor. Je kunt hierbij denken aan de hoogte van je salaris, een aantrekkelijk pensioen via het ABP, reiskostenvergoeding, diverse verlofregelingen (waaronder een aantrekkelijke ouderschapsverlofregeling), een regeling voor duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheid om de vakbondscontributie te laten uitruilen met het brutosalaris.

Daarnaast heeft Robijn ook een aantal aantrekkelijke eigen regelingen:

 • sparen voor extra pensioen bij ABP via het bruto loon
 • de mogelijkheid voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis
 • de mogelijkheid voor een Anw-hiaatpensioen via A.S.R.
 • een aantrekkelijke fietsregeling
 • een regeling voor een vergoeding voor een beeldschermbril
 • de mogelijkheid om reiskosten uit te ruilen via de eindejaarsuitkering
 • korting op veel verzekeringen via de Vereniging voor Openbaar Onderwijs

10 redenen om bij Robijn te werken

 1. Iedereen is welkom om zichzelf te zijn. Ook jij!
 2. Onze scholen zijn een pool van kennis die we graag met je delen!
 3. Onze organisatie is informeel en jouw kwaliteiten worden optimaal ingezet!
 4. Je kunt op verschillende scholen worden ingezet, als je dat wilt!
 5. In onze PLG's kun jij echt je steentje bijdragen aan optimaal onderwijs!
 6. Overal heerst een veilig sociaal klimaat voor leerlingen én leerkrachten!
 7. Onze leerlingen krijgen veel eigen verantwoordelijkheid!
 8. Onze leerlingen werken allemaal aan hun eigen persoonlijke record!
 9. Al onze leerlingen krijgen Engels en jij krijgt zo nodig ondersteuning daarbij!
 10. Onze scholen hebben uitstekende eigentijdse lesmaterialen!
shutterstock_1798452019

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.