ANBI-informatie

child-684583_1920

Op deze pagina vindt u alle gegevens die Stichting Robijn verplicht is als ANBI openbaar te publiceren.
Stichting Robijn is een onderwijsorganisatie voor openbaar primair onderwijs met 11 scholen in de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein.

Fiscaal nummer: 819185127

Contactgegevens

Postadres: Postbus 474, 3430 AL Nieuwegein
Bezoekadres: Albatros 1, 3435 XA Nieuwegein

Telefoonnummer: (030) 600 91 68

E-mail: info@stichtingrobijn.nl
Website: www.stichtingrobijn.nl

Bestuurssamenstelling

Bestuur

Jasper Bunt – bestuurder

Raad van Toezicht
L. Schöningh, voorzitter

Leden:
F. Dekker
E. van Baar
H. Geerdes

Beloningsbeleid

Stichting Robijn heeft geen specifiek beloningsbeleid, maar hanteert de uitgangspunten zoals geformuleerd in de cao PO en de cao bestuurders PO.

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.