Jaarverslag

child-517839_1920

Op deze pagina vindt u het jaarverslag 2022 van Stichting Robijn. Met dit jaarverslag verantwoordt Stichting Robijn zich aan het ministerie van OC&W en alle andere belanghebbenden en belangstellenden. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening van de activiteiten van de stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein (verder te noemen Robijn) in het kalenderjaar 2022. Het verslag geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in 2022 op bestuurlijk en financieel gebied.

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.