Missie & visie

shutterstock_259324292

Robijn staat voor Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein. Stichting Robijn is op 1 mei 2008 ontstaan door het samengaan van de bestuurscommissies voor openbaar onderwijs in IJsselstein en Nieuwegein. Alle openbare basisscholen in IJsselstein en Nieuwegein zijn onderdeel van Stichting Robijn. Ongeveer 2.200 leerlingen bezoeken onze scholen, waar zo’n 225 personeelsleden iedere dag met veel plezier het onderwijs verzorgen.

Onze scholen worden aangestuurd door zelfstandige directeuren, die samen met hun schoolteam invulling geven aan het schitterend openbaar onderwijs waar Robijn voor staat.

Onze missie

Stichting Robijn is een organisatie die staat voor openbaar onderwijs en kwaliteit. Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.
Ons onderwijs is er op gericht dat elk kind zijn persoonlijk record kan halen, met andere woorden: dat elk kind actief zijn persoonlijke kracht leert ontwikkelen en inzetten.

Wij leren onze leerlingen om te vertrouwen op hun eigen talenten en doen ons best hen het vertrouwen geven dat zij kunnen en mogen uitblinken. Het beste, juiste, mooiste uit elk kind halen geeft ons onderwijs glans.

De veilige omgeving die onze scholen bieden, is essentieel om de kinderen zich te laten ontwikkelen als compleet mens. Zo zijn zij straks toegerust voor een leven in de duurzame maatschappij van nu en morgen, met alle kennis en vaardigheden die zij daarbij nodig hebben, zowel op cognitief, creatief als op sociaal emotioneel gebied, zowel qua hoeveelheid kennis als qua hoeveelheid vaardigheden. Alles met als doel dat zij kunnen stralen en floreren in hun verdere leven.

Vandaar dat onze missie is:
“Wij willen dat kinderen slagen voor het leven, niet alleen voor een toets.”

Onderwijsvisie

Onze kinderen zijn de wereldburgers van de 21ste eeuw. Zij leven in een complexe, onderling verbonden en snel veranderende, turbulente wereld. Onderwijs in de 21-ste eeuw moet daarom gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen presteren in die snel veranderende wereld. Gericht op het kunnen functioneren in een maatschappij, waarvan we ons niet eens kunnen voorstellen hoe deze er over 15 of 20 jaar uit zal zien. Maar ook gericht op het kunnen voldoen aan de eisen van de kennismaatschappij waarin wij leven. Onze kernkwaliteiten hierbij zijn: ontwikkelen, verbinden en waarmaken.

Bij het leren is het van groot belang dat kinderen innerlijk betrokken zijn bij wat ze leren, samenhangen kunnen zien, interactief met en van elkaar leren en zelf een actieve lerende rol hebben. Het betekent een beweging:

  • van vaststellen wat je nog niet kunt, naar wat je nog wilt en kunt leren;
  • van de leerkracht die de lesinhoud bepaalt en vooral instrueert, naar de leerkracht die het eigen leerproces van de leerling ondersteunt, stimuleert en coacht;
  • van vertrouwen op standaard lessen, naar aanhoudend nagaan of lessen effectief zijn;
  • van luisteren naar doen en ervaren;
  • van hoofdzakelijk methodegericht onderwijs naar meer procesgericht onderwijs met gebruikmaking van moderne middelen en methodieken.

De scholen van Robijn zoeken voortdurend naar mogelijkheden om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften van de leerlingen, ouders, leerkrachten en de eisen van de huidige én toekomstige samenleving. Een samenleving die duurzaam en voortdurend in ontwikkeling is en op een boeiende wijze invulling krijgt.

Het onderwijs van Robijn wordt zo …. de basis voor later.

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.