Passend onderwijs

shutterstock_254357419

Profi Pendi

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Om passend onderwijs te kunnen bieden werken onze scholen, samen met andere scholen en besturen in de regio Lekstroom, samen in Samenwerkingsverband Profi Pendi. Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld als er sprake is van leerproblemen, bij gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid of bij intensievere hulpvragen.

De rol van Profi Pendi

Onze scholen hebben een zorgplicht. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. Het stafbureau van Profi Pendi helpt hierbij. Door er bijvoorbeeld te zorgen dat de school financiële middelen, begeleiding en kennis krijgt om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Zo geven de consulenten passend onderwijs van Profi Pendi deskundig advies en denken zij mee. Het stafbureau van Profi Pendi gaat ook over de toewijzing van extra hulp op school (arrangementen) en over de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs.

Samen met ouders

Samenwerkingsverband Profi Pendi werkt samen met gemeenten, jeugdzorg en andere partners die zorg en ondersteuning bieden. En uiteraard ook met ouders. Samen met ouders en de experts van Profi Pendi, kijken we wat het kind nodig heeft en welke plek het best bij het kind past. Samen zorgen we voor passend onderwijs.

Steunpunt voor ouders

Profi Pendi heeft, samen met het samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht, een oudersteunpunt opgericht. Het oudersteunpunt is een website waarop u als ouder (onafhankelijke) informatie kunt vinden over passend onderwijs. Op deze website vindt uvragen en antwoorden over (passend) onderwijs aan uw kind. Want het helpt als u duidelijke informatie heeft en weet bij wie u terecht kunt.

Wilt u als ouder advies of praten met iemand, dan kunt u altijd als eerste terecht bij de school van uw kind, bijvoorbeeld door uw vragen te stellen aan de leerkracht of intern begeleider. Wilt u toch meer informatie dan kunt u het oudersteunpunt raadplegen. Samen zijn we er om u te helpen!

Het oudersteunpunt wordt komend schooljaar verder uitgebreid. Hebt u hier ideeën over, of suggesties voor, dan horen we dat graag van u via het contactformulier op de website: https://swv-zuidutrecht.nl/oudersteunpunt/

Meer weten?

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Kijk op www.profipendi.nl of bel naar Profi Pendi 030 2751288.

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.