Privacy

computer-1185626_1920

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor scholen.

Robijn heeft een bovenschoolse werkgroep die de scholen begeleidt in het AVG-proof handelen. Om juridisch te voldoen aan de AVG zijn door een gerenommeerd advocatenkantoor, gespecialiseerd in onderwijs, formulieren en protocollen ontwikkeld. Deze voldoen juridisch aan de AVG en zijn en worden nog steeds aangepast aan de situatie van Robijn.

Alle activiteiten waarbij gegevens verwerkt worden, zijn in een register samengevat. Daarnaast is een aantal documenten opgesteld, zoals het privacyreglement, dat u hieronder downloaden en inzien.

Als een kind op een Robijnschool start, vragen wij de ouders van onze leerlingen om de benodigde toestemmingen.

De belangrijkste documenten vindt u hieronder:

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.