Klachten

hands-1439398_1920

Klachtenregeling

Onze scholen hebben een klachtenregeling waarin beschreven staat hoe we met klachten omgaan. Deze regeling ligt op iedere school ter inzage bij de schoolleiding.

In het kort komt de regeling op het volgende neer. Als u als ouder een klacht heeft, neemt u eerst contact op met de leerkracht die bij de situatie betrokken is. Heeft u het gevoel dat uw klacht niet voldoende is opgelost, dan kunt u zich tot de schoolleiding wenden. Voor algemene schoolzaken kunt u meteen bij de schoolleiding terecht.

Door met elkaar in gesprek te blijven lossen we de meeste problemen samen op.

Mocht het toch niet lukken om een oplossing te vinden, dan kunt u de contactpersoon van de school inschakelen om het proces te begeleiden. In de klachtenregeling staat per school vermeld wie de contactpersonen zijn. Hij/zij zal u de weg wijzen en u eventueel begeleiden naar de externe instantie, die daarvoor is aangewezen.

Externe vertrouwenspersoon

Mocht u behoefte hebben aan een externe vertrouwenspersoon dan kunt u als ouder, personeelslid of leerling terecht bij:

Mevrouw Bernadette Hes-Boots
telefoon: 06-25538458

e-mail: info@in-b-tweenadvies.nl
website: www.in-b-tweenadvies.nl

Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon integriteit

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Het gaat daarbij om een op redelijke gronden vermoeden van een misstand bij Robijn, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, zoals strafbare feiten, ernstige schending van regels, gevaren voor volksgezondheid en onveiligheid.

Vertrouwenspersoon integriteit

Mevrouw Hes-Boots treedt op als ‘Vertrouwenspersoon integriteit’. Haar contactgegevens zijn:

telefoon: 06-25538458

e-mail: info@in-b-tweenadvies.nl
website: www.in-b-tweenadvies.nl

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.