Openbaar onderwijs

shutterstock_450541237

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar scholen van het openbaar onderwijs voor staan. Zij geven richting bij het maken van keuzes over het onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. Scholen gebruiken ze als kompas en vragen zich steeds af: Past dit wel bij onze waarden? Draagt het bij aan waar wij als openbaar onderwijs voor zijn? Het zijn ook waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden.

Waar verhalen samenkomen

De slogan voor het openbaar onderwijs is: Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen. De openbare school is dé ontmoetingsplaats bij uitstek; de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je mensen met verhalen vanuit de hele wereld.

Neem een kijkje

Gelijkwaardigheid

Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

shutterstock_1226132827

Vrijheid

Op een openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

image-from-rawpixel-id-491648-jpeg

Ontmoeting

Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We zorgen voor elkaar en voor onze omgeving. Op een openbare school ontmoet je de hele wereld.

shutterstock_1120836509

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.