Bestuur

ART_5740

Het bestuur van Stichting Robijn is eindverantwoordelijk voor de scholen op het gebied van onder andere financiën, huisvesting, personeelsbeleid en leeropbrengsten. De functie van bestuurder wordt momenteel op interimbasis ingevuld.

Marko Hermeler

Marko Hermeler is bestuurder ad interim van Stichting Robijn.

U kunt hem bereiken via markohermeler@stichtingrobijn.nl of via 030-6009168.

Marko Hermeler

"Stichting Robijn is een professionele organisatie waarin grote saamhorigheid heerst."

Marko Hermeler 2023

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.