Jouw loopbaan

pexels-arthur-krijgsman-4019754

Wij vinden het belangrijk dat je je zowel persoonlijk als professioneel kunt ontwikkelen in je baan. Robijn is een lerende organisatie met een professionele cultuur. We stellen jou als medewerker in staat je onderwijs aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving, door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Leerlingen optimaal voorbereiden op de voortdurend veranderende maatschappij kan alleen als het onderwijs mee verandert.

We laten je groeien

Er zijn bij Robijn veel mogelijkheden om te werken aan je professionele ontwikkeling. We investeren in scholing in het belang van jou als medewerker en in het belang van de organisatie. Dat doen we collectief (bijvoorbeeld tijdens een inspirerende Robijn-dag aan het begin van het schooljaar en studiedagen gericht op diverse aspecten en ontwikkelingen in het onderwijs), op de scholen (waar op dit moment een uitgebreid PLG-traject loopt) en individueel. Het individuele scholingsaanbod van Robijn is ondergebracht in de Robijn Academie. Daar kan iedereen zelf een keuze maken uit het aanbod van workshops. Een andere mogelijkheid is om op kosten van Robijn een externe opleiding te doen waardoor jouw kennis en vaardigheden groeien.

Omdat we je persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk vinden, gaan we planmatig te werk. We hebben een gesprekkencyclus die bestaat uit formele gesprekken (zoals functionerings- loopbaan- en beoordelingsgesprekken) waarin je samen met je leidinggevende een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) afspreekt en vaststelt. Hierin staan afspraken en doelen voor je persoonlijke groei, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Benut jouw talenten optimaal

Doordat wij 10 scholen hebben met ieder een heel eigen karakter, heb je volop kans om je talenten breed in te zetten. We hebben bijvoorbeeld een TOM-school, jenaplan- en daltononderwijs en geven op al onze scholen vanaf groep 1 Engelse les. Iedereen kan zijn of haar expertise en talenten op de Robijnscholen inzetten.

Missie en visie

Ons streven is de kinderen op de scholen van Robijn te laten schitteren. Kernwaarden hierbij zijn: transparant, inspirerend en eigentijds.

Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging.

Vacatures

Kom werken bij Robijn! Samen werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.