Robijnscholen ´trekken aan de bel´

Op een aantal Robijnscholen was het vanochtend een herrie van jewelste. Niet vanwege alle bezoekers die kwamen stemmen, maar omdat zij aandacht vroegen voor kinderen die het minder goed getroffen hebben. Zij ´trokken aan de bel´ voor alle kinderen in ontwikkelingslanden die vanwege een handicap geen toegang hebben tot onderwijs. Eén minuut lang maakten de kinderen op het schoolplein zoveel mogelijk herrie. Daarvoor hadden ze allerlei attributen meegenomen en natuurlijk hun stem.

Op De Toonladder Galecop en De Torenuil namen de leerlingen lege pet-flessen mee om herrie mee te maken. Deze flessen worden door de school ingeleverd bij de plaatselijke supermarkt en de opbrengst daarvan gaat naar het Liliane Fonds.

In Nederland is onderwijs een vanzelfsprekend recht. Helaas is dit voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden heel anders. Zij kunnen vaak niet naar school.
Het Liliane Fonds weet hoe broodnodig onderwijs is. Met alleen revalidatie redt een kind met een handicap het in die landen niet. Elk kind – met of zonder handicap – heeft recht op onderwijs, op een toekomst. Het Liliane Fons steunde in de ontwikkelingslanden in 2017 ruim 100.000 kinderen met een handicap. Een prachtig resultaat, door velen mede mogelijk gemaakt.

(foto De Trekvogel)