Open huis op De Trekvogel

8.30u     Inloop

Ook huidige ouders kunnen in de klas van hun kind blijven kijken tot 9.00u

9.15u     Gymles met kleuters

10.00u Omkleden

10.30u  Mini TOV, creatieve activiteiten die worden begeleid door kinderen van groep 5 t/m 8

12.00u Lunch

12.30u Voorlezen door kinderen uit groep 5 t/m 8

13.00u Eind open dag