´t Kasteel

´t Kasteel is een school in IJsselstein, prettig qua samenstelling en formaat. Wij hebben 7 groepen (2 kleutergroepen, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 8). We werken met een continurooster. Kinderen zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur bij ons op school, en soms zelfs wat langer want wij hebben voor- en naschoolse opvang in huis.

Wij zijn een school waar iedereen elkaar kent en waar kinderen spelenderwijs kunnen oefenen aan een wereld waarin respect en tolerantie centraal staan. Samen werken wij aan een prettig en veilig klimaat op onze school. Op onze school geven wij in alle groepen ‘De Kanjertraining’ omdat wij een positieve omgang en het aanleren van sociale vaardigheden bij kinderen erg belangrijk vinden. Kernwaarden zoals betrokkenheid, zorg en ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn een school met veel aandacht voor taal, samenwerkend leren, techniekonderwijs, culturele ontwikkeling en elkaar!

´t Kasteel… een school in de wereld!

Op www.basisschooltkasteel.nl leest u meer over onze school.